Mitrula paludosa (Čapulka bahenní)

Saprotrofní vřeckovýtrusá houba rostoucí na přelomu jara a léta (květen - červen) roztroušeně na ve vodě ponořených větvičkách a vegetačních zbytcích, ve stojatých vodách na okrajích rašelinišť, dočasných tůňkách, odvodňovacích kanálech apod. Hojnější ve vyšších polohách. Vyskytují se i albinotičtí jedinci. Charakteristický druh, při notné dávce nepozornosti zaměnitelná snad jen za míhavku vodní (Vibrissea truncorum).

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa PR Noldenteich, rašelinná olšina, zbytky vegetace ve vodě, 19.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa Kovářská, mladá podmáčená smrčina, zbytky vegetace v potůčku, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa PP Noldenteich, olšina, zbytky vedetace, 13.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa Kovářská, mladá podmáčená smrčina, zbytky vegetace v porůčku, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa NPP Swamp, porost křovitých vrb, zbytky vegetace a větvičky ve vodě, 23.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa NPR Velký a Malý Tisý, obvodňovací příkop v podmáčené smrčině, zbytky vegetace, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa Stráž nad Nežárkou, podmáčené místo v kulturním smíšeném lese (borovice, bříza, olše), opad, zbytky vegetace, 14.5.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa Vyšné, Panský rybník, vlhký bor, odvodňovací strouha, zbytky vegetace, 11.6.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Mitrula paludosa

Mitrula paludosa Okna, zrašelinělý břeh rybníka, zbytky vegetace, 10.6.2016, (c) Lucie Zíbarová