Diatrype disciformis (Korovitka terčovitá)

Velmi hojná dřevokazná vřeckovýtrusá houba jejíž stromata nejčastěji nacházíme na větvičkách listnáčů, ve většině případů buku (Fagus). Stromata podobné korovitky vakovité (Diatrype bullata) jsou konkávní, nikoli plochá a nejsou ohraničená hranou na okraji; roste především na různých druzích vrb (Salix).

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis Nový hrad, květnatá bučina, větev Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis Nový hrad, květnatá bučina, větev Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis PR Na Černčí, lesostepní bor, větev Quercus(!), 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis PR Polom, květnatá bučina, větev Fagus sylvatica, 14.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis PR Holina, květnatá bučina, větev Fagus sylvatica, 29.7.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrype disciformis

Diatrype disciformis PR Holina, Eu-Fagion, větev Fagus sylvatica, 29.7.2008, (c) Lucie Zíbarová