Lactarius pubescens (Ryzec pýřitý)

Velmi hojný druh ryzce tvořící mykorhizu s břízou, kterou doprovází prakticky na všech stanovištích včetně parků a zahrad. Roní bílé, neměnné a palčivé mléko. Nejedlý. Velmi podobný je drobnější ryzec skotský (Lactarius scoticus) rostoucí na podmáčených stanovištích. Dalším příbuzným druhem na obdobných stanovištích je ryzec kravský (Lactarius torminosus) s rezavým, zónovaným kloboukem. Mnohem vzácnější je ryzec vodopásný (Lactarius aquizonatus) se žloutnoucím mlékem a lepkavými chloupky na okraji klobouku. Může být parazitován nedohubem kaštanovým (Hypomyces spadiceus).

 

Lactarius pubescens

Lactarius pubescens Podkrušnohorská výsypka, sub Betula, 30.8.2006