Paxillus involutus (Čechratka podvinutá)

Velmi hojná a široce rozšířená mykorhizní houba rostoucí v listnatých i jehličnatých lesích. Ačkoli mykorhizní, má poměrně výrazně vyvinuté i saprotrofní vlastnosti. Komplex blízce příbuzných a špatně rozlišitelných druhů, čechratka podvinutá v úzkém pojetí roste spíše v lesích na chudších kyselých půdách, nálezy z parků apod. náležejí zpravidla k jiným druhům. Poměrně dobře odlišitelná je čechratka olšová (Paxillus filametosus) s rezavým (nikoli olivovým) výtrusným prachem a striktní vazbou na olši. Jedovatá!

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, sub Pinus, Alnus, Betula, Salix, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, sub Pinus, Alnus, Betula, Salix, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus Podkrušnohorská výsypka, sub Quercus, 28.8.2008, (c) Lucie Zíbarová