Oligoporus tephroleucus (Bělochoroš našedlý)

Syn.: Postia tephroleuca

Hojný druh jednoletého choroše rostoucí na dřevě nejrůznějších listnáčů, vzácněji i jehličnanů. Způsobuje hnědou hnilobu. Často mívá našedlý až nahnědlý povrch kloubouku a není hořký, od podobných druhů z rodu Oligoporus se však pozná spolehlivě hlavně mikroskopicky - hyfový systém monomitický; hyfy s přezkami; hymeniální cystidy chybí; bazidie tetrasporické; spory válcovité až téměř alantoidní (rohlíčovité) 4.5-6 x 1-1.5 μm. Makroskopicky podobný bělochoroš sněhobílý (Tyromyces chioneus) se vyznačuje bílou hnilobou a širšími sporami. Viz též bělochoroš cystidonosný (Oligoporus balsameus).

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 28.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus NPP Polabská černava, olšina, kmen Alnus, 28.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus PR Libochovka, dubohabřina, kmen Carpinus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus PR Ostrovné lúčky [SK], výsadba borovice, kmínek Pinus, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, kmínek Acer negundo, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus PP Nemošická stráň, dubohabřina, spodní strana padlého kmene Populus, 9.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Oligoporus tephroleucus NPR Ruda, blatkový bor, padlý kmen Pinus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová