Discina gigas (Ucháč obrovský)

Syn.: Gyromitra gigas, Neogyromitra gigas

Roztroušeně se vyskytující jarní (duben-květen) vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji lip, především v oblastech s mírnějším klimatem, v některých oblastech chybí. Od velmi podobného a vzácnějšícho ucháče svazčitého (Discina fastigiata) se spolehlivě pozná pouze mikroskopicky podle ornamentiky spor, která je dobře vyvinutá jen na starších plodnicích. Ucháč obecný (Gyromitra esculenta) roste též na jaře, avšak pod jehličnany a má celkově tmavší a více zvrásněný 'klobouk', ucháč čepcovitý (Gyromitra infula) roste na podzim na dřevě listnáčů a je celkově štíhlejší. Další druhy rodu Discina vytvářejí spíše miskovité plodnice např. destice chřapáčová (Discina perlata).

 

Gyromitra gigas

Discina gigas Jamné, boční přítok Vltavy, suťový les, naskládané dřevo Tilia, 29.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Discina gigas Jamné, boční přítok Vltavy, suťový les, naskládané dřevo Tilia, 29.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Discina gigas Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, výsadba modřínu a olše, pod kímínkem Alnus, 5.4.2016, (c) Lucie Zíbarová