Cistella aconiti (Chlupečka omějová)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na loňských lodyhách dvouděložných rostlin. Podobná chlupečka (Cistella grevillei) by se měla odlišovat světlejšími apothecii a kratšími sporami i vřecky.

 

Cistella aconiti

Cistella aconiti PR Černá louka, pcháčová louka, stonek Angelica?, 7.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella aconiti

Cistella cf. aconiti Vinařice, potoční luh, vysokobylinná vegetace, lodyha Chaerophyllum?, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová