Cistella aconiti cf. (Chlupečka omějová)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na loňských lodyhách dvouděložných rostlin. Podobná chlupečka (Cistella grevillei) by se měla odlišovat světlejšími apothecii a kratšími sporami i vřecky.

 

Cistella aconiti

Cistella cf. aconiti Vinařice, potoční luh, vysokobylinná vegetace, lodyha Chaerophyllum aff., 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová