Cheilymenia theleboloides (Žlutěnka hnojová)

Hojná vřeckovýtrusá houba rostoucí na trusu, hnoji, hnijící slámě apod. Mikro- a makroskopicky proměnlivý druh s řadou popsaných infraspecifických taxonů. Výtrusy se síťnatou ornamentikou.

 

Cheilymenia theleboloides

Cheilymenia theleboloides Dluhoště, tlející seno smíšené s kravským trusem, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová