Cistella graminicola (Chlupečka)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na listech a stoncích travin a podobných jednoděložných rostlin. Od příbuzných druhů se pozná pouze mikroskopicky.

 

Cistella graminicola

Cistella graminicola Kravaře, vysokobylinná vegetace, stéblo Agropyron, 23.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella graminicola

Cistella graminicola NPP Pastviště u Fínů, vysokobylinná vegetace, list Scirpus sylvaticus, 3.6.2018, (c) Lucie Zíbarová