Helvella confusa (Chřapáč podobný)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí pod jehličnany (zejména smrkem), velmi vz. listnáči, zejména ve vyších polohách, častěji na narušených stanovištích jako jsou okraje cest, lomy apod. Rozšíření v ČR málo známé. Viz chřapáč běločerný (Helvella leucomelanea), pod borovicemi na vápnité půdě, s tmavším hymeniem a méně výraznými žebry a třeněm.

 

Helvella confusa

Helvella confusa Kovářská, opuštěný vápencový lůmek, sub Picea, Acer, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella confusa

Helvella confusa Kovářská, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, Larix, Sorbus, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella confusa

Helvella confusa Kovářská, opuštěný vápencový lůmek, sub Picea, Acer, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella confusa

Helvella confusa Kovářská, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, Larix, Sorbus, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová