Bisporella citrina (Voskovička citronová)

Hojná vřeckovýtrusá houba, jejíž drobná, sytě žlutá apothecia rostou od pozdního léta do podzimu ve velkých skupinách přisedle na dřevě listnáčů (nejčastěji buk, ale i habr, olše, bříza, vrba atd.). Další podobné druhy se odlišují mikroskopickými znaky.

 

Bisporella citrina

Bisporella citrina NPP Jestřebské slatiny, porost křovitých vrb, větev Salix, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Bisporella citrina

Bisporella citrina Podkrušnohorská výsypka, větev Alnus glutinosa, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová