Morchella deliciosa agg. (Smrž chutný)

Syn.: Morchella conica, M. elata, ...

Roztroušeně se vyskytující smrž rostoucí na jaře (duben-květen) v listnatých lesích, lesních lemech i parcích. Často vyrůstá ze zbytků dřeva či z mulčovací kůry, i uvnitř městské zástavby. Komplex více, špatně definovaných druhů, zde pojímán ve velmi širokém pojetí. Jedlý. Viz též smrž obecný (Morchella esculenta) a smrž polovolný (Morchella semilibera).

 

Morchella conica

Morchella conica Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, přirozená sukcese, sub Salix caprea, Populus tremula, 5.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella conica PR Pučanka, nálet osiky a lísky, sub Populus tremula, Corylus, 2.5.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella conica Ústí nad Labem, městské sady, 5.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella conica Ústí nad Labem, městské sady, 5.5.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella conica

Morchella conica Ústí nad Labem, zahrádka, 8.5.2008, (c) Lucie Zíbarová