Morchella esculenta cf. (Smrž obecný)

Syn.: Morchella crassipes s. auct.

Roztroušeně se vyskytující smrž rostoucí na jaře (duben-květen) ve světlých listnatých lesích, hojnější na bazických podkladech v teplejších oblastech. Komplex špatně odlišitelných taxonů, určování je podle morfologických znaků je obtížné a nespolehlivé, s. obecný by měly být význačný nepravidelně jamkatým kloboukem, jamky jsou izodimetrické, u starších plodnic s čerevnými skvrnami. Jedlý a chutný. Veliké plodnice s výrazně prolamovaným třeněm byly v minulosti u nás označovány jako smrž tlustonohý (Morchella crassipes). Podobný je smrž šedočený (Morchella vulgaris). Morfologické odlišné typy smržů: smrž kuželovitý (Morchella conica) a smrž polovolný (Morchella semilibera).

 

Morchella esculenta

Morchella cf. esculenta NPR Koda, sub Acer spp., Salix caprea, Quercus, 4.5.2011 (c) Lucie Zíbarová

 

Morchella esculenta

Morchella cf. esculenta ("crassipes") NPR Kněžičky, rozvolněná teplomilná doubrava, sub Quercus, Crategus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová