Melastiza chateri (Mistička oranžová)

Saprotrofní vřeckovýtrusá houba rostoucí na zemi, často na obnažené půdě.

 

Melastiza chateri

Melastiza chateri Mšené-lázně, polní cesta, na holé půdě, sub Populus tremula, 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Melastiza chateri

Melastiza chateri NPP Polabská černava, potoční luh, sub Salix, Fraxinus, Populus, Alnus, 20.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Melastiza chateri

Melastiza chateri (Melzerovo reagens; spory) 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová