Geoglossum glutinosum agg. (Pazoubek mazlavý)

Syn.: Glutinoglossum glutinosum

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na podzim na pastvinách, loukách, sadech apod. zpravidla na živinami chudých stanovištích. Nápadný slizkými plodnicemi. Jeden z hojnějších taxonů v rámci rodu, který ustoupil vlivem intenzifikace zemědělství. V současnosti je známo, že se jedná o komplex více druhů.

 

Geoglossum glutinosum

Geoglossum glutinosum Hajnice v Zadním lese, bývalá střelnice PS, Violion caninae, 28.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Geoglossum glutinosum

Geoglossum glutinosum Hajnice v Zadním lese, bývalá střelnice PS, Violion caninae, 28.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Geoglossum glutinosum

Geoglossum glutinosum Hajnice v Zadním lese, bývalá střelnice PS, Violion caninae, 28.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Geoglossum glutinosum

Geoglossum glutinosum PR Dětanský chlum, krátkostébelný trávník, 27.10.2014, (c) Lucie Zíbarová