Trichaptum fuscoviolaceum (Bránovitec hnědofialový)

Velmi hojný jednoletý choroš rostoucí především na borovicích nápadný fialovým roztrhaným hymeniem, které je i na okraji plodnice tvořeno protáhlými lištami, nikoli rourkami. Způsobuje bílou hnilobu. Podobný a stejně hojný bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum) roste častěji na smrcích a má hymenium na okraji plodnice běžně pórovité.

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum Břehyně, mladý kulturní bor, větev Pinus, 11.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum PR Losí blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, padlý kmen Pinus, 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum Hajnice u Mirochova, mladý kulturní bor, kmínek Pinus, 25.4.2012, (c) Lucie Zíbarová