Phellinus rhamni (Ohňovec řešetlákový)

Syn.: Ochroporus rhamni

Vzácný rozlitý víceletý choroš rostoucí na živých i mrtvých větvích řešetláku počistivého (Rhamnus catharcticus), případně krušiny olšové (Frangula alnus), na teplých a světlých stanovištích. Viz např. ohňovec dotýkavý (Phellinus contiguus) a o. rezavý (Phellinus ferruginosus), které oba mohou růst na řešetláku. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Phellinus rhamni

Phellinus rhamni NPR Mohelenská hadcová step, bor na hadci, kmínek Frangula alnus, 17.10.2015, (c) Lucie Zíbarová