Ischnoderma benzoinum (Smolokorka pryskyřičnatá)

Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější v pralesovitých porostech. Způsobuje bílou hnilobu. Od podobné smolokorky bukové (Ischnoderma resinosum) se pozná (mimojiné) podle ekologie (roste především na jehličnanech) a fenologie (tvoří plodnice už v létě).

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Žofínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 17.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NP Šumava, Spáleniště, kmen Picea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Ruda, rašelinný bor, padlý kmen Pinus, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, zetlelý kmen Picea, 13.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ischnoderma benzoinum

Ischnoderma benzoinum (mladá plodnice) PR Broumovská bučina, Tilio-Acerion, kmen Picea abies, 26.8.2008