Anomoporia kamtschatica (Pórnatka kamčatská)

Syn.: Fibuloporia kamtschatica, Anomoporia ambigua

Vzácný rozlitý jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména borovic. Boreální druh hojnější v severní Evropě. Hnědá hniloba. Nápadná bělavými měkkými plodnicemi snadno oddělitelnými od substrátu, nepravidelnými, labyrintickými póry a amyloidními výtrusy (3.5-5.5 x 3-4 μm podle Ryvarden & Melo 2014). Amyloporia bombycina má nažloutlé až nafialovělé plodnice a větší spory. Rod Anomoloma má podobné měkké plodnice a amyloidní spory, ale způsobuje bílou hnilobu a plodnice mají na okraji výrazané rhizomorfy. Podobné plodnice tvoří i někteří zástupci rodu Trechispora (např. Trechispora hymenocystis) s ostnitými neamyloidními výtrusy a Sistotrema (např. Sistotrema muscicola) s hladkými neamyloidními sporami a urniformními bazidiemi obvykle s větším počtem sterigmat (6-8). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Anomoporia kamtschatica

Anomoporia kamtschatica NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, ležící větev Pinus, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová