Junghuhnia fimbriatella (Pórnatka kořínkatá)

Velmi vzácný rozlitý jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, především buku v zachovalých pralesovitých porostech. V ČR má jen ojedinělé lokality (Boubín a okolí, Žofínský prales, Razula). Způsobuje bílou hnilobu. Význačná bohatými rhizomorfami při okraji a pod plodnicí, mikroskopicky pak nápadnými velkými inkrustovanými pseudocystidami a drobnými sporami (3-3.5 x 1.75-2 μm); hyfový systém dimitický. Hojnější pórnatka třásnitá (Junghuhnia lacera) má větší spory a méně nápadné pseudocystidy, pórnatka krásnopórá (Junghuhnia nitida) netvoří rhizomorfy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích. Viz pórnatka Donkova (Porpomyces mucidus) s měkčími plodnicemi (monomitický hyfový systém) a eliptickými sporami.

 

Junghuhnia fimbriatella

Junghuhnia fimbriatella NPR Zadná Poľana [SVK], suťový les, kmen Fagus?, 10.10.2019, (c) Lucie Zíbarová