Ganoderma lucidum (Lesklokorka lesklá)

Roztroušeně se vyskytující jednoletý druh rostoucí na dřevě listnáčů, vzácněji i jehličnanů (smrk), nejčastější je na dubových pařezech či v jejich okolí. Druh nápadný lesklým, jakoby nalakovaným povrchem klobouku a třeněm. Způsobuje bílou hnilobu. Podobná a vzácnější lesklokorka jehličnanová (Ganoderma carnosum) má černohnědý povrch klobouku a roste na jehličnanech, liší se těž širšími sporami. Na modřínu v horských polohách (Alpy, Karpaty?) roste Ganoderma valesiacum. Poměrně problematický komplex druhů.

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum PR Hluboký důl, dubohabřina, báze Carpinus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (řez plodnicí) PR Hluboký důl, dubohabřina, báze Carpinus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum EVL Skalky u Třebutiček, vrcholová partie, Quercion pubescenti-petrae, pařez Quercus, 23.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum Skalica (SK), dubohabřina, na kořenech Quercus, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum Mikulovický vrch u Kadaně, degradovaná dubohabřina, kořenové náběhy pařezu Larix, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum (mladé plodnice) NPR Čertoryje, dubohabřina, kořeny pařezu Quercus, 10.6.2017, (c) Lucie Zíbarová