Flagelloscypha minutissima (Číšovec nejmenší)

Velmi drobná cyfeloidní houba, která může na první pohled připomínat některou z vřeckovýtrusých hub (např. chlupáček - Lachnum). Nejhojnější zástupce rodu, určitelný zejména podle mikroznaků (bisporické bazidie). Jakkoli zní české druhové jméno "nejmenší", v rámci rodu patří k těm větším druhům. Roste na mrtvém dřevě listnáčů, často na kůře.

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima Černý vrch u Klášterce nad Ohří, květnatá bučina, větev Fagus, 19.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima PP Stráně Hlubokého dolu, dubohabřina, větev Fraxinus, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima PP Veselská blata, smíšený les, řapík Populus tremula, 20.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima České Žleby, zarůstající pastviny, solitérní jasan, kůra Fraxinus, 17.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima NPR Velký a Malý štít, suťový les, větev Acer, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, kůra Quercus, 29.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha minutissima

Flagelloscypha minutissima Kuchyňa (SK), dubohabřina, větev Clematis vitalba, 19.6.2016, (c) Lucie Zíbarová