Merismodes anomala (Číšovec nahloučený)

Syn.: Cyphellopsis anomala, Merismodes connivens, M. confusa, M. fasciculata

Na první pohled připomínají drobné plodničky apothecia nějaké vřeckovýtrusé houby, nicméně ve skutečnosti se jedná o houbu stopkovýtrusou, což lze snadno potvrdit pod mikroskopem (přítomnost bazidí, nikoli vřecek). Roste hojně v chladnější polovině roku na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji na větvích buku, olše nebo vrby. Zde pojímán široce jako morfologicky proměnlivý druh, v jehož rámci se někdy odlišuje více druhů se spornou taxonomickou hodnotou: M. connivens, M. fasciculata a M. confusa s prakticky shodnými mikroskopickými znaky. Podobný M. granulosa se odlišuje růstem na rostilnných zbytcích či tenkých větvičkách a mikroznaky. Číšovec Merismodes ochracea se pak od ostatních druhů liší trubicovitými plodnicemi.

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Netolice, Krtelský les, kulturní smrčina, kmínek Betula, 21.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Netolice, Krtelský les, kulturní smrčina, kmínek Betula, 21.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Domoušice, květnatá bučina, větev Fagus, 16.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellopsis anomala

Merismodes anomala Ústí nad Labem, Střížovický vrch, dubohabřina, větev listnáče, 24.12.2006, (c) Lucie Zíbarová