Phallus impudicus (Hadovka smrdutá)

Hojná a obecně známá houba rostoucí od pozdního jara do podzimu v opadu v humózních listnatých a smíšených lesích. Hadovka smrdutá závojová (Phallus impudicus var. pseudoduplicatus) se od typické odrůdy odlišuje síťnatým závojem pod "kloboukem". Podobná, a u nás vzácnější, je teplomilná hadovka valčická (Phallus hadriani), rostoucí na písčitých půdách a s povrchem vnější okrovky (slupky 'vajíčka') s růžovými až fialovým odstíny a slabším pachem. Druhy rodu psivka - např. psivka obecná (Mutinus caninus) a p. Ravenelova (Mutinus ravenelii) se odlišují neoddělenou plodnou částí.

 

Phallus impudicus

Phallus impudicus Hřensko, acidofilní bučina, sub Fagus, Pinus, Picea, 28.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phallus impudicus

Phallus impudicus Lipová-lázně, kulturní smíšený les, sub Picea, Acer, Fagus, 15.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Phallus impudicus

Phallus impudicus NPR Ve Studeném, jedlobučina, vývrat Fagus, 6.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phallus impudicus

Phallus impudicus PP Rychnovský vrch, porost náletových dřevin, sub Populus, Quercus, Tilia, Cerasus, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová