Calvatia gigantea (Pýchavka obrovská)

Syn.: Langermannia gigantea, Lycoperdon giganteum

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující břichatkovitá houba rostoucí od časného léta do počátku podzimu na živinami bohatých loukách, v parcích, křovinách a humózních lesích. Význačná plodnicemi bez nebo jen s velmi omezeně vyvinutou sterilní bází (subglebou), které mohou dosahovat až desítky centimetrů v průměru. Jedlá.

 

Calvatia gigantea

Calvatia gigantea Libochovany, dubohabřina, sub Quercus, Acer, Fraxinus, 27.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Calvatia gigantea

Calvatia gigantea Mikulovický vrch u Kadaně, smíšený kulturní les, sub Larix, Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová