Mycenastrum corium (Škárka hvězdicovitá)

Méně hojná břichatkovitá houba rostoucí v teplejších oblastech na otevřených stanovištích, lesních okrajích a světlých lesích, ale i degradovaných stanovištích, jako jsou akátiny. Dává přednost nitrofilním stanovištím. Dospělé plodnice hvězdicovitě rozpraskávají. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Mycenastrum corium<

Mycenastrum corium NPR Kněžičky, světlá teplomilná doubrava, nitrofilní stanoviště s Urtica, sub Quercus, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová