Scleroderma citrinum (Pestřec obecný)

Velmi hojná břichatkovitá houba rostoucí od léta do podzimu na chudých a kyselých půdách pod listnáči i jehličnany. Pach metalický. Spory kulovité, hnědé, se síťnatou ornamenitkou. Jedovatý! Druh dobře rozpoznatelný od ostatních druhů pesterců podle políčkovitě rozpraskané okrovky, často s odstávajícími šupnami, která je silnější než 2mm. Občas bývá parazitován hřibem příživným (Pseudoboletus parasiticus). Viz též pestřec prášivkovitý (Scleroderma bovista) a p. jamkatý (Scleroderma areolatum) s drobnějšími plodnicemi, tenkou okrovkou a růstem na živinami bohatších stanovištích.

Scleroderma citrinum

Scleroderma citrinum NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, sub Fagus, 9.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Scleroderma citrinum

Scleroderma citrinum Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 4.8.2017, (c) Lucie Zíbarová