Resupinatus trichotis (Hlívečník štětinatý)

Hojná drobná hlívička rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, často na spodní straně kmenů, větví, atd. Blízce příbuzný (či totožný?) a stejně hojný hlívečník připjatý (Resupinatus applicatus) se odlišuje absencí chomáče tmavých štětin na svrchní straně klobouku v místě přisedání k substrátu.

Resupinatus trichotis

Resupinatus trichotis Pohránovský rybník, dubohabřina, kmen Quercus, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus trichotis

Resupinatus trichotis NPP Medník, suťový les, větev Fagus, 23.5.2013, (c) Lucie Zíbarová