Pleurotus ostreatus (Hlíva ústřičná)

Hojná lignikolní houba rostoucí po celý rok (obzvláště v chladnější polovině roku) na živém i mrtvém dřevě listnáčů. Způsobuje bílou hnilobu. Jedlá, obsahuje látky působící jako jako prevence rakoviny. Podobná a též hojná hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius), která se obvykle místo h. ústřičné prodává v obchodech, roste spíše v teplejší polovině roku, má světlejší a tenčí plodnice s tendencí k žloutnutí. Podobný, ale méně chutný, je též i pařezník pozdní (Sarcomyxa serotina) s drobnějšími, často olivově zbarvenými klobouky a nažloutlými lupeny. Hlíva smrková (Pleurotus abieticola) rostoucí na jehličnanech (v Ervopě na smrku), patrně velmi vzácně i na listnáčích, tvoří velmi malé trsy, či roste jako jednotlivé plodnice, má tenkou dužninu a má nepatrně širší výtrusy.

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Ulmus, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Fraxinus angustifolia, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 5.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Ulmus, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus Fojtovice, kuturní les, kmen Sorbus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen Fraxinus, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurotus ostraetus

Pleurotus ostreatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová