Arrhenia acerosa var. tenella (Mecháček pozemní dvouvýtrusý)

Od typické variety (var. acerosa) se odlišuje mikroskopicky dvouvýtrusnými bazidiemi.

Arrhenia acerosa var. tenella

Arrhenia acerosa var. tenella Nová ves u Loun, potoční luh, silně zetlelý kmen Populus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. tenella

Arrhenia acerosa var. tenella Nová ves u Loun, potoční luh, silně zetlelý kmen Populus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. tenella

Arrhenia acerosa var. tenella Nová ves u Loun, potoční luh, silně zetlelý kmen Populus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová