Clitopilus daamsii (Mechovka Daamsova)

Drobná houbička na první pohled připomínající nějaký druh trepkovitky (Crepidotus), od kterých se liší růžovým výtrusným prachem a mikroskopicky podélně rýhovanými lupeny. Roste na dřevě listnáčů nebo starých plodnicích chorošů. Od velmi podobné mechovky Hobsonovy (Clitopilus hobsonii) se pozná většími výtrusy. Patrně přehlížený a poměrně hojný druh.

Clitopilus daamsii

Clitopilus daamsii NPR Ve Studeném, suťový les, stará plodnice Ischnoderma, 21.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus daamsii

Clitopilus daamsii Blatská Hájnice, kulturní smrčina, pařez listnáče, stará plodnice Ustulina deusta, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová