Schizophyllum commune (Klanolístka obecná)

Velmi hojná dřevokazná houba rostoucí na dřevě listnáčů, vzácně i jehličnanů, především osluněného a v počátečním stadiu rozkladu. Význačná podélně rozčísnutými lupeny.

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune CHA Sihoť [SK], měkký luh, větev Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Ročov, vápnomilná bučina, větev Fagus, 24.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune NPR Břehyně-Pecopala, habřina, větev Carpinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune (detail lupenů) CHA Sihoť [SK], měkký luh, větev Populus, 6.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune Dluhoště, letní tábor, palivové dřevo (Alnus?), 11.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune NPR Břehyně-Pecopala, habřina, větev Carpinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Schizophyllum commune

Schizophyllum commune (detail hymenia) Dluhoště, letní tábor, palivové dřevo (Alnus?), 11.9.2007, (c) Lucie Zíbarová