Lentinellus castoreus (Houžovec bobří)

Méně běžná dřevokazná houba rostoucí na dřevě jehličnanů (smrk, jedle), méně často i lisnáčů (buk), obvykle ve vyšších či chladnějších polohách. Někdy se nerozlišuje od podobného houžovce medvědího (Lentinellus ursinus). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů CR v kategorii VU - zranitelný druh.

Lentinellus castoreus

Lentinellus ursinus PP Vltavský luh, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus castoreus

Lentinellus ursinus PR Holina, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 27.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus castoreus

Lentinellus ursinus Arnoštov, smíšený kulturní les, padlý kmen Abies, 10.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus castoreus

Lentinellus ursinus PR Holina, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 27.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinellus castoreus

Lentinellus ursinus NPP Peklo, potoční luh, padlý kmen Picea, 9.10.2015, (c) Lucie Zíbarová