Boletus regius (Hřib královský)

Vzácná hřibovitá houba rostoucí od léta do počátku podzimu v teplých oblastech (Polabí, jižní Morava) pod listnáči, v ČR zejména duby (ale i buky), na bázemi bohatších půdách. V oblastech s méně příznivým klimatem se může vyskytovat na hrázích rybníků. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a je zároveň i zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP 395/1992 (v kategorii kriticky ohrožený druh).

 

Boletus regius

Boletus regius Trnobrany, teplomilná doubrava, sub Quercus, Betula, 9.8.2016 (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus regius

Boletus regius Trnobrany, teplomilná doubrava, sub Quercus, Betula, 9.8.2016 (c) Lucie Zíbarová