Phlebia bispora (Hrotnatečka dvouvýtrusá)

Syn.: Mycoaciella bispora

Vzácnější druh rostoucí na dřevě listnáčů. Od ostatních ostnitých zástupců rodu Phlebia se odlišuje mikroskopicky dimitickým hyfovým systémem. Druhové jméno odkazující na bisporické bazidie je poněkud zavádějící, tento znak u druhu není stabilní. Reakce na roztok KOH negativní. Podobné druhy: hrotnatečka sladkovonná (Phlebia nothofagi), h. černavá (Phlebia fuscoatra) aj.

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Libický luh, měkký luh, padlý kmen Populus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová