Hydnum rufescens (Lišák ryšavý)

Velmi hojná mykorhizní houba rostoucí v jehličnatých i listnatých lesích od léta do podzimu. Jedlý. Význačný drobnějšími plodnicemi, oranžovými tóny, relativně dlouhým a centrálně umístěným třeněm, mikroskopicky pak takřka kulovitými sporami, komplex několika makroskopicky nerozlišitelných biologických druhů. Makroskopicky podobný je lišák oválnovýtrusý (Hydnum ellipsosporum) se zploštělými ostny a odlišným (eliptickým) tvarem výtrusů. Hydnum umbilicatum je makroskopicky velmi též podobný, nicméně má často hluboce uprostřed prohloubený klobouk (dutina může přecházet až do třeně) a takřka kulovité spory. Hydnum ovoideisporum a H. vesterholtii jsou drobnější a mají široce eliptické až vejčité spory. Další podobné druhy: lišák zprohýbaný (Hydnum repandum) a l. bělavý (Hydnum albidum).

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens PR Maštale, podmáčený bor, sub Pinus, Picea, Alnus, 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens NPR Trčkov, acidofilní bučina, sub Fagus, 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens PP Smradovna, kulturní smrčina, sub Picea, 17.10.2017, (c) Lucie Zíbarová