Sarcodontia crocea (Hrotnatka zápašná)

Kornatcovitá houba rostoucí saproparaziticky na ovocných dřevinách, především jabloních. Nápadná žlutým, ostnitým hymenoforem a zápachem po amylalkoholu. Plodnice jsou k nalezení na živých a čersvě uschýlch stromech, po úhynu hostitele rychle odumírá. Ustupující druh, uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - téměř ohrožený druh. Trochu podobná a hojná hrotnatečka žlutá (Phlebia uda) roste na již mrtvém dřevě, mívá kratší ostny a nemá výrazný pach.

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea EVL Skalky u Třebutiček, mrtvý stojící kmen Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea NPP U Nového Mlýna, živý kmen Malus, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Chlum u Radonic, ojedinělá jabloň ve výsadbě borovice, 14.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodontia crocea

Sarcodontia crocea Solopysky, vápnomilná bučina, padlý kmínek Sorbus torminalis, 6.9.2015, (c) Lucie Zíbarová