Basidiodendron caesiocinereum (Dřevovník našedlý)

Hojně se vyskytující druh tvořící voskovité plodnice na mrtvém, často silněji rozloženém dřevě jehličnanů, méně často listnáčů. V rámci stopkovýtrusých hub patří do bazální skupiny heterobazidiomycetů, což ho, spolu s jemně bradavčitými výtrusy, činí snadno určitelným pod mikroskopem. Basidie podélně septované, hojné gloeocystidy. Sběry z listnáčů mohou mít ornametiku nezřetelnou a o něco menší spory a mohou být tak zaměněny za dřevovník Eyreův (Basidiodendron eyrei). Viz též dřevovník šedý (Basidiodendron cinereum) s eliptickými sporami.

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum Chlum u Radonic, výsadba jehličnanů, kmen Larix(?), 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum Deštnice, teplomilná doubrava, fragment kmene Pinus, 7.3.2015 , (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum NPP Peklo, mokřadní olšina, kmínek Picea, 30.4.2015 , (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron caesiocinereum

Basidiodendron caesiocinereum Chocerady, jedlobučina, kmen Picea, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová