Xylodon brevisetus (Kornatec krátkoostný)

Syn.: Hyphodontia breviseta

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů (především smrk, jedle), méně často listnáčů. V rámci rodu Xylodon poměrně dobře určitelný druh, alespoň pod mikroskopem (což zdaleka není pravidlem!), zejména pro zaškrcované cystidy a eliptické spory. Na jehličnanech roste mj. též kornatec lopatkovitý (Xylodon spathulatus) s delšími a často zploštělými ostny.

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, fragment kmene Picea, 23.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus Mikulovický vrch, dubohabřina, kmínek Pinus, 15.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus Hora sv. Šebestiana, podmáčená smrčina, pařez Picea, 5.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus Deštnice, acidofilní doubrava, větev Pinus, 6.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus PR Niva Doubravy, kutirní smrčina, kmínek Picea, 13.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon brevisetus

Xylodon brevisetus Bobří soutěska, kulturní smrčina, padlý kmen Picea, 24.2.2016, (c) Lucie Zíbarová