Vararia ochroleuca (Vidlenka drobnovýtrusá)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů i listnáčů, případně rostlinných zbytcích aj. Makroskopicky nenápadný druh, od podobných nažloutlých povlaků rozpoznatelný jen mikroskopicky. Patrně nejhojnější zástupce rodu v ČR význačného dichotomicky větvenými dextrinoidními skeletovými hyfami.

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca NPP Bílichovské údolí, okroticová bučina, kmínek Abies, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca Ročov, květnatá bučina, větev Fagus, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca PR Myslivna, suťový les, větev Tilia, 17.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca PP Kozinecká stráň, dubohabřina, větev Fagus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca NPP Slatinná louka u Velenky, acidofilní smíšený les, větev Padus, 25.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vararia ochroleuca

Vararia ochroleuca Ročov, vápnomilná bučina, kmínek Picea, 2.7.2014, (c) Lucie Zíbarová