Peniophorella guttulifera (Kornatec kapkatý)

Syn.: Hyphoderma guttuliferum

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, spíše v pokročilém stadiu rozkladu. Od podobných druhů se pozná s jistotou pouze mikroskopicky (zejm. podle tvaru inkrustovaných cystid, které jsou ± tenkostěnné, spory válcovité 9-12 × 3-4 μm). Kornatec proměnlivý (Hyphoderma mutatum) má inkrustované cystidy silnostěnné a relativně užší spory, kornatka pýřitá (Peniophorella pubera) má inkrustované cystidy rovněž silnostěnné a víceméně kuželovité a relativně širší spory.

 

Peniophorella guttulifera

Peniophorella guttulifera PR Ronov, dubohabřina, kmíek Acer, 5.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella guttulifera

Peniophorella guttulifera Ročov, suťový les, kmen listnáče (Acer?), 2.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella guttulifera

Peniophorella guttulifera NPR Koda, dubohabřina, větev Fagus, 11.7.2017, (c) Lucie Zíbarová