Hypochnicium bombycinum (Kornatec plsťovitý)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě jehličnanů i listnáčů. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopickými znaky.

Hypochnicium bombycinum

Hypochnicium bombycinum PR Žernov, podmáčený bor, kmínek a borka Pinus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová