Lopharia spadicea (Pevník kaštanový)

Syn.: Porostereum spadiceum

Roztroušeně se vyskytující dřevorozkladný druh rostoucí na dřevě listnáčů (dub, habr, líska, javor aj.). Hojnější především v nižších polohách. Způsobuje bílou hnilobu.

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Acer campestre, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Acer campestre, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Corylus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, větev Corylus, 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea PR Myslivna, potoční luh, větev Populus, 3.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopharia spadicea

Lopharia spadicea PP U Pohránovského rybníka, lužní les, větev Salix, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová