Tomentellopsis pusilla (Vatovečka drobnovýtrusá)

Vzácná vatičkovitá houba rostoucí na zbytcích dřeva, kůry či vegetace pod listnáči. Význačná okrověžlutými plodnicemi, drobnými bezbarvými (< 5.5 μm) sporami, kulovitými v čelním a eliptickými v bočním pohledu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Tomentellopsis pusilla

Tomentellopsis pusilla NPR Šúr [SK], teplomilná doubrava, větev Ulmus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentellopsis pusilla

Tomentellopsis pusilla Rusovce [SK], měkký luh, kůra Salix, 4.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentellopsis pusilla

Tomentellopsis pusilla PR Kopáčsky ostrov [SK], lesostep, fragment kmene Quercus, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová