Sistotrema binucleosporum cf. (Rozděrka)

Nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů. Význačná drobnými krátkými bazidiemi (do 10 μm) se šesti až osmi sterigmaty a eliptickými sporami (3.3-3.8 x 1.5-1.8 μm podle Boidin & Gilles 1994). Vybrazený materiál má o něco širší spory (3-3.5 x 1.75-2 μm), počet jader ve sporách není ověřen.

 

Sistotrema binucleosporum

Sistotrema cf. binucleosporum NP Krkonoše, Navorská jáma, ledovcový kar, kmínek Picea abies, 19.7.2016, (c) Lucie Zíbarová