Basidioradulum radula (Kornatec okrouhlý)

Syn.: Hyphoderma radula, Xylodon radula

Hojná kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě, typicky větvích listnatých dřevin ještě v kůře - nejčastěji třešní, trnek, jeřábů a dalších růžovitých dřevin, ale i buků, vrb či bříz, vzácněji i jehličnanů. Způsobuje bílou hnilobu. Kornatka přechodná (Hyphoderma transiens) je podobná, jen se zubatým hymenoforem a mikroskopicky bez zaškrcovaných cystid. Viz též struhák blanitý (Radulomyces molaris), s odlišnými mikroskopickými znaky (široce eliptické až vejčité, mírně silnostěnné spory).

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula PR Rač, dubohabřina, větev Cerasus, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula Arnoštov, Kaliště, paseka, pařez Picea, 9.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula Vinařice, výsadba borovice černé, větev Pinus nigra, 19.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula Velká Javorská, suťový les, větev Abies, 24.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula Podkrušnohorská výsypka, větev Salix caprea, 28.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidioradulum radula

Basidioradulum radula PP Vesecký kopec, mladý kuturní bork, kmínek Pinus, 14.3.2017, (c) Lucie Zíbarová