Clavaria fragilis (Kyjanka křehká)

Syn.: Clavaria vermicularis

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na nehnojených loukách, v křovinách, sadech, parcích apod. Podobná kyjanka špičatá (Clavaria falcata), roste na podobných stanovištích, má plodnice často nápadně rozlišené na sterilní a fertilní část, tvoří menší supiny a liší se i mikroskopickými znaky.

Clavaria fragilis

Clavaria fragilis Hora sv. Šebestiana, náměstí, krátkostébelný trávník, 10.9.2014, (c) Lucie Zíbarová