Gomphus clavatus (Stročkovec kyjovitý)

Vzácná mykorhizní houba rostoucí pod listnáči i jehličnany, často pod jedlí, ale i pod bukem a smrkem. Kdysi tržní houba, vlivem imisí ustoupila, dnes uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR - kriticky ohrožený druh a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích. Viz též kyj uťatý (Clavariadelphus truncatus).

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Malonty, vlhká jedlina, sub Abies, Pices, 29.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Velké Karlovice, kulturní smrčina, sub Picea, Fagus, Abies, 29.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Velký Vřešťov, mladá kulturní smrčina, sub Picea, 28.9.2017, (c) Lucie Zíbarová 

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Malonty, vlhká jedlina, sub Abies, Pices, 29.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Malonty, vlhká jedlina, sub Abies, Pices, 29.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Staré Ransko, kulturní smrčina, sub Picea, 5.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Gomphus clavatus

Gomphus clavatus Velké Karlovice, kulturní smrčina, sub Picea, Fagus, Abies, 29.6.2018, (c) Lucie Zíbarová