Marasmius epiphyllus (Špička listová)

Velmi hojná drobná špička rostoucí na podzim na opadu listnatých stromů. Nápadná špatně vyvinutými a řídkými lupeny, které mají obvykle jen charkater nízkých lišt. Často lze vedle běžných plodnic nalézt jen třeně bez vyvinutých klobouků. Podobná a drobnější špička Favreho (Marasmius favrei) roste mnohem vzácněji na listech topolů a jeřábu (na kterých se ovšem běžně vyskytuje i š. listová) a liší se mikroznaky. V ČR vzácná špička břečťanová (Marasmius epiphylloides) roste na listech břečťanu. Další druhy s obodobnou ekologií (např. špička listožijná - Marasmius setosus) mají normálně vyvinuté lupeny.

 

Marasmius epiphyllus

Marasmius epiphyllus Lipová u Brodců, acidofilní doubrava, řapík listu Sorbus torminalis, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Marasmius epiphyllus

Marasmius epiphyllus Hora sv. Šebestiana, mez zarostlá náletovými dřevinami, 8.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Marasmius epiphyllus

Marasmius epiphyllus Kovářeská, Vápenka, opustěný vápencový lom, řapík Sorbus aucuparia, 25.10.2017, (c) Lucie Zíbarová